Banner1 01 1
venster1 22 e1635302176535

MIG OG MIT POLITISK FOKUS​

Jeg hedder Danny Juul Jensen jeg bor i Veddum hvor jeg også er født og opvokset, er 64 år gammel, efter godt 40 år som selvstændig gartner gik jeg på efterløn sidste år.

Har været i M:F:K. byråd i 10 år og med den erfaring og indsigt jeg der har fået  mener jeg fortsat at kunne gøre gavn i endnu en byrådsperiode.

Jeg ved hvad borgerne mener, og hvad der rØrer sig i lokalsamfundene. I næste periode vil jeg gerne arbejde for:

• Jeg går ind for at forlænge udløbsrøret i Kattegat fra vores rensningsanlæg.

• Bevarelse af en forvaltning i hver af hovedbyerne, samt den nuværende borgerservice og byrådssal i Hadsund.

• Arbejde for en god forsat udvikling og udbygning af østkystturismen i Mariager fjord Kommune, Blandt andet
ved at støtte kilometer Molen i Als.

• Hjælpe små og mindre virksomheder med etablering og udvidelser også i vores landdistrikter.

• Ca. halvdelen af Mariagerfjord Kommune
bor i landdistrikter, men får bestemt ikke den halve opmærksomhed/økonomi.

• Støtte de forskellige tiltag for udvikling af Mariagerfjord Kommune.

• Lave små kommunale udstykninger i vores
mindre byzone byer f.eks. Veddum og Skelund.

• En rigtig cykelsti fra Als til Helberskov, gerne fra
Helberskov og HELT til Als Odde.

• Forvaltning og byrådsmedlemmer skal huske at kommunen er til for borgeren og ikke omvendt.

Udvalg jeg er med i

Jeg er i denne byrådsperiode medlem af udvalget for kultur og fritid og udvalget for arbejdsmarked og uddannelse

Jeg er kommunal udpeget bestyrelsesmedlem i v-s-v kraftvarmeværk, kommunal udpeget bestyrelsesmedlem i Hadsund ridecenter.

Jeg er Mariagerfjords repræsentant i fredningsnævnet.

Aktuelt er jeg med i bygherre udvalget vedrørende integration af dagtilbud i Havbakke distriktet.