BESTYRELSEN FOR KOMMUNEFORENINGEN

Asset 1@22 12
Mogens Krogh Jensen Formand

Næstformand. 
Bjarne Bertelsen

Sekretær.
Søren Greve

Medlemmer.

Per Kragelund                

Torben Kragelund        

Helle Mølgaard              

Anders Laustsen            

Peter Krogh Olsen         

Inge Thordal Bæch        

Jesss V. Laursen                          

Ricco Christensen            

Mogens Jespersen

Marianne Ladefoged

KOMMUNEFORENINGENS OPGAVER

Kommuneforeningen er paraplyorganisation for de 4 vælgerforeninger, Kredsbestyrelsen og Venstres Ungdom.

Kommuneforeningen står for udpegning af kandidater til Kommunalvalg, regionsrådsvalg og folketingsvalg samt være deres støtter og sparingsparter ved valgkampagner. Det er kommuneforeningen der prioritere den økonomiske støtte til valgkamp via offentlige tilskud samt kontingenter.

Det er også kommuneforeningen der sikre at valgte kandidater følger den politiske linje, som er udstukket i samarbejde med kandidater og vælgerforeningerne.

Ved valg er det kommuneforeningen der vælger opstillingsform og forestår den praktiske afholdelse af valg med udfyldelse af kandidatlister og udvælgelse af valgtilforordnede og de personer der repræsenterer Venstre Mariagerfjord.

OVENSTÅENDE ER FASTLAGT I LANDSORGANISATIONENS VEDTÆGTER OG FREMSTÅR SOM NEDENSTÅENDE:

 • Deltagelse i øvrige valg og folkeafstemninger
 • Valg til regionsbestyrelse
 • Kommunalpolitisk handlingsprogram
 • Beslutning om opstilling af kandidater til kommunalvalg
 • Kampagner forud for kommunalvalg
 • Kontakt til Venstres gruppe i kommunalbestyrelse/ byråd
 • Koordinator for politiske netværksgrupper
 • Valg til kredsbestyrelse(r)
 • Administration af kontingent og medlemsregistrering for vælgerforeninger, jf. stk. 2
 • Administration af evt. offentlige tilskud (partistøtte)
 • Kontingentfastsættelse til egen virksomhed, kredsbestyrelse(r) og regionsbestyrelse
 • Indberetning af vælgerforeningernes medlemstal til landsorganisationen
 •  Indbetaling af kontingent til landsorganisationen