Banner1 01 1
venster1 01 e1635302159466

MIG OG MIT POLITISK FOKUS

Jeg er 57 år, og gift med Gitte, far til 5 børn hvoraf yngste stadig er hjemmeboende og morfar til 4 små piger.

Jeg er født og opvokset i Hadsund men efter en lille smuttur til Randers bosatte jeg og familien os i skønne Mariager i 2006 da min kone startede virksomhed i byen.


Jeg er uddannet i slagteribranchen, og har været arbejdsleder det meste af mit arbejdsliv. Som 21-årig blev jeg afdelingsmester og sluttede som fabrikschef i fødevarebranchen med ansvar for 200 medarbejdere hos Tulip og senest Thorfisk i Grenå.

I 2009 blev jeg selvstændig og medejer af BOA Scandinavia, som sælger naturtarme (www.boacasing.com) og har et par agenturer på fleksibel fødevareemballage.

Selvom arbejde og familie naturligvis tager en del af min tid er det for mig vigtigt at være en del af foreningslivet, og jeg kan godt lide det. Har bl.a. tidligere sammen med Erik Kirkegaard Mikkelsen m.fl. været med til at opstarte Cittaslow Mariager.

Desuden har jeg siden 2018 været formand for kommuneforeningen Venstre Mariagerfjord og sidder dermed også i Venstres Hovedbestyrelse.


Er Domsmand og udnævnt til at sidde i Vurderingsankenævnet

Siden 2015 har jeg siddet i bestyrelsen hos Super Brugsen Mariager, en del af tiden som formand og næstformand. Nu efter eget valg menigt medlem da jeg lægger meget energi i mit arbejde for at blive valgt ind for Venstre ved KV2021

Senest er jeg i år blevet opfordret til at stille op til bestyrelsen for Mariager Hallen, hvilket jeg sagde ja tak til og var heldig at blive valgt ind.

Tidligere har jeg siddet hos Dansk Industri og Mariager handelsstandsforening, så jeg har erfaring med foreningsarbejde i både stor og lille skala, begge størrelser er vigtige.

Hvis jeg bliver valgt til byrådet, vil jeg vil arbejde for følgende:

Skolebørn med forskellige behov skal støttes og motiveres. F.eks. alt for mange ordblinde er blevet overset/opdaget sent og har derfor ikke fået den fornødne hjælp der kan gøre dem selvhjulpne og uddannelsesparate når de skal videre efter folkeskolen

Vi skal være en erhvervsvenlig kommune, der hjælper iværksættere, og dem som allerede driver erhverv i kommunen. Det vil smitte positivt af på vores tiltrækning af tilflyttere og bosætning i vores dejlige kommune.

At skabe tryghed og værdighed for de ældre i vores kommune. Vores ældre er en værdifuld resurse, vi skal lytte til og bruge deres livserfaringer. Støtte op om udvikling i foreningslivet. Et aktivt foreningsliv der tilgodeser alle aldersgrupper, er en stor bidragsyder til borgernes trivsel og lyst til at bo i Mariagerfjord Kommune At sikre Mariagerfjord kommune fortsat har en sund økonomi. Det er vigtigt at budgetter og drift overholdes, så vi også i fremtiden kan sikre borgerne en stabil kommune i udvikling.

Læs mere Skjul