Banner1 01 1
venster1 03 e1635302123724

MIG OG MIT POLITISK FOKUS

  • Tidligere formand for Hobro landboforening i 6 år
  • Mariagerfjord byråd 2007- 2014
  • Regionsrådet 2014
  • Næstformand regionsrådet 2018-22
  • 2018 bestyrelsen Danske regioner
  • Sundhedsudvalget i Danske regioner
  • Bestyrelsen PKA socialrådgivere og kontorpersonal
  • Bestyrelse ASE
  • Bestyrelsen Novi

Lone Sondrup landmand 60 år 

Driver en kvæggård med Jens Verner Pedersen

3 børn( en fysioterapeut, en byggeleder og en murer) og 3 børnebørn

Jeg har valgt at stille op til Mariagerfjord byråd igen efter 8 år i regionsrådet.

Nu SKAL vi have det vigtige samspil mellem sektorerne i sundhedsvæsnet til at fungere mellem hospital ,den praktiserende læge og kommunale enheder. Det skal være slut med, at borgerne falder ned mellem to stole!

Socialpsykiatrien skal opgraderes, så borgere med psykiatriske udfordringer, sidestilles med borgere der har en somatisk sygdom.

Der skal bygges et sundhedshus i Hobro på matriklen ved Hobro sygehus, det vil skabe synergier med delte fagkompetencer mellem hospital og kommunale enheder- til gavn for alle borgerne i Mariagerfjord kommune.

Det handler i bund og grund om det gode liv for alle og det starter før fødslen, derfor er sundhedsplejerskerne indsats afgørende for en god start i familien -mere fokus på den del.

Mere borgerinddragelse for at skabe ejerskab , de gode ideer blomstre ikke altid i byrådet.

Kultur, natur og sundhed skal bruges meget mere til gavn for os alle aldre.

En sund kommune forudsætter en sund økonomi – vi skal have bosætning, et blomstrende erhvervsliv, det kræver en mere gearet sagsbehandling.