Banner1 01 1
venster1 17 e1635301659126

MIG OG MIT POLITISKe FOKUS

Vi har alle drømme og ønsker. For mig er det vigtigt, at vi prioriterer velfærden, skole, uddannelse og hjælp til dem, der har behov for det indenfor lovgivningen.

Vi politikere må prioritere de økonomiske rammer. Vi må gerne være foran i Mariagerfjord Kommune, når vi taler velfærd og det gode liv.
Vi skal have en kommune med en sikker drift og balance mellem budget og drift.
En økonomi i balance giver større muligheder for at udvikle velfærden og muligheder for at opnå de mange anlægsønsker såsom cykelstier, nye daginstitutioner/skoler, idrætsanlæg, plejecentre mv.
Vi skal have tillid til at lade tingene udvikle sig; både i kommunen og hos de frivillige i foreningerne. I mit bestyrelses- og politiske arbejde er samarbejde et af de vigtigste redskaber.

POLITISK VIRKE & BESTYRELSESPOSTER
Valgt til mariagerfjord byråd først gang år i 2014

• 2014-2017 Medlem af Kultur og Fritidsudvalget

• 2014-2017 Bestyrelsesmedlem Nordjyllands Trafikselskab

• 2014-2017 Mariagerfjord kulturskole.

• 2014-2017 Medlem af bevillingsnævnet

• 2018- Udvalgsformand for udvalget sundhed og omsorg.

• 2014- Medlem af økonomiudvalget

• 2014- Medlem af valgbestyrelsen

Bestyrelsesposter
• 2015- Bestyrelsesmedlem AGKNORDIC A/S

• 2020- Formand Danske vandværker region nord

• 2020- Landsbestyrelsesmedlem Danske vandværker

• 2012- Formand Øster Hurup vandværk

• 2013- Formand Event Øster Hurup

• 2017- Bestyrelsesmedlem Event Hadsund

• 2017- Bestyrelsesmedlem Det Gode Liv