Banner1 01 1
venster1 02 e1635302140811

Hvem er jeg – og hvad vil jeg gerne med Mariagerfjord Kommune

Data:

57 år og gift med Bente. Sammen har vi tre drenge på 19, 29 og 31 år.

· Uddannet skolelærer 1988

· Taget uddannelsesvejleder uddannelse

· Har arbejdet i Hadsund kommune siden 1988 og efterfølgende i Mariagerfjord Kommune som lærer i 27 år, og de seneste år fuldtids uddannelsesvejleder

· Bosat i Øster Hurup

Interesser:

Selvfølgelig politik hvor jeg har været med i byrådet i snart 20 år.

Derudover er min store interesse fodbold og sport i det hele taget. Jeg har derfor altid været aktiv i fodboldens verden. Dels som træner og efterfølgende som foreningsleder.

Tillidshverv:

· Formand for Mariagerfjord Idrætsråd

· Medlem af menighedsrådet ved Als Sogn

· Medlem af DBU region 1´s bestyrelse

· Medlem af repræsentantskabet i DBU

· Formand for og medlem af stående udvalg i DBU

· Tidligere været formand for Viking Als gennem 11 år og bestyrelsesmedlem i 20 år

Politiske poster

· gruppeformand Venstres byrådsgruppe 8 år

· medlem af økonomiudvalget og forhandlingsudvalget

· Tidligere medlem af Kultur og Fritidsudvalget og Sundhed og Omsorgsudvalget

Hvad vil jeg gerne med vores kommune

Uanset hvad man vil med vores kommune er en sund økonomi fundamentet i, at vi kan lave nogle gode tiltag i kommunen og huske pengene kan kun bruges en gang.

Derfor skal vi bruge pengene med omtanke og fornuft.

Jeg vil arbejde for:

· de mange frivillige vi har i kommunen. Støtte initiativer og projekter med frivillige

· At gøre kommunen attraktiv både for dem der bor her og dem der besøger os

· Højt uddannelsesniveau. Jo flere der tager uddannelse jo stærkere står vi kommunalt

· Bredt samarbejde i byrådet til gavn for ansatte og borgere

· At vi udvikler kommunen geografisk så det er attraktivt, at leve bog og arbejde i hele kommunen.

· At vi er i dialog med borgerne og inddrager dem i beslutningsprocesserne.