Banner1 01 1
venster1 07 e1635302000336

MIG OG MIT POLITISK FOKUS

• Jeg er 55 år

• Gift med Peter og har 4 børn og 1 barnebarn

• Bor på landbrug i Redsø ved Valsgård Arbejder i Vesthimmerlandskommune som sygeplejerske

• Medlem af Mariagerfjord byråd siden 2008

Nuværende udvalgsposter:
Medlem af sundhed- og Omsorgsudvalget

Medlem af handicaprådet

Medlem af sundhedskoordinationsudvalget (SKU) (et centralt forum for styrkelse af samarbejdet mellem sygehus, kommune og praktiserende læger på sundhedsområdet)

Medlem af praksisplanudvalget (PPU) her udarbejdes praksisplan for almen praksis.

Medlem af samarbejdsforum klynge syd (samarbejde inden for sundhedsområdet med Vesthimmerlands kommune og Rebild kommune)

I tidligere perioder har jeg også være medlem af Kultur og fritidsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Idrætsrådet Daværende Folkeoplysningsudvalg

Jeg stiller op til KV21, fordi jeg synes det er vigtig at styrke den lokal demokratiske politik. Jeg ser især ærlighed, åbenhed og evnen til at lytte til borgernes udfordringer og ønsker, som min fornemste opgave som politiker.

Jeg vil fortsætte med at arbejde for
• Det frie valg uanset hvilket område vi taler lige fra ældre – handicap området til skole og kulturområdet, tekniske område, ja så skal der være mulighed for det fire valg. Vi skal være bedre til at lytte til borgernes ideer.

• Vores medarbejdere i kommune skal trives i deres job. De er de bedste ambassadører for de kommende generationer af elever og studerende.

• Samarbejde på tværs af kommunegrænsen. Vores kommune er ligesom de omkringliggende kommuner udfordret på at kunne løfte opgaver selv. Det kan eks være specialtilbud i psykiatrien. Også trekløversamarbejdet med vores praktiserende læger – kommune – og sygehus skal styrkes.

• Forebyggelse handler ikke kun om sundhed for det enkelte menneske, som vi i forvejen gør en del for. Vi skal også arbejde på at vi i fremtiden ikke kommer til at mangel arbejdskraft. Vi skal gøre os attraktive som bosætnings- uddannelses – og arbejdskommune. Vi skal sikre der er byggegrunde i de forskellige bosætningsbyer

• Sikker cykelsti fjorden rundt, og der hvor det giver mening.

• Vi har en sund økonomi, det skal vi fastholde. Det er udgangspunktet for at vi kan udvikle kommunen.
 

Med venlig hilsen Helle Mølgaard Medlem af Mariagerfjord Byråd for Venstre