Banner1 01 1
Anna Pinnerup JPEG1

MIG OG MIT POLITISKe FOKUS

Mit navn er Anna Pinnerup Sørensen, er 51 år og gift med Carsten. Sammen har vi 4 børn i alderen 12-26 år.

Vi har siden 1993 boet i Houtved, nær Stinesminde og Mariagerfjord. Her driver vi sammen et økologisk landbrug med 3 ansatte. Før tiden som selvstændig læste jeg til Agronom på Landbohøjskolen.

Hvis I vælger mig til Region Nordjylland, får I en person som er mødestabil og tager rådsarbejdet seriøst, står for ordentlighed, er helt nede på jorden og tør stille de dumme og kritiske spørgsmål. Jeg ser det, at lytte til borgernes og personalets problemer og erfaringer, som en politikers fornemmeste opgave. Jeg ved ikke alt, og det gør embedsværket heller ikke. Sammen skal vi gøre det bedre.

Tillidsposter:

 1. En del år som bestyrelsesmedlem i Lille Virgils Friskole samt Søndre Skole Hobro.

 2. 8 år i Oue-Valsgaard Menighedsråd.

 3. Nuværende medlem af Arden Venstre samt Hegnssynet i Mariagerfjord Kommune.

Jeg vil arbejde for:

ET SUNDHEDSVÆSEN I SUPERLIGAEN!

Et attraktivt sundhedsvæsen i
Region Nordjylland

 1. Bedre arbejdsmiljø/forhold for det sundhedsfaglige personale

 2. Værdighed, glæde og tid til bedre sygepleje skal tilbage på sygehusgangene

 3. Fokus på ledelsen og servicetjek

 4. Meget af vores sundhedspersonale er presset helt ud over grænsen – det er uholdbart!

 5. Et sundhedsvæsen i Superligaen er målet


Sundhedsvæsen tæt på borgeren

 1. Etablering af et sundhedshus i Hobro og andre byer

 2. Et livsstilscenter kunne være et muligt regionalt tilbud i et sundhedshus

 3. Der bliver ikke lukket flere sygehuse

 4. Nærhed er det nye velfærd


Styrket samarbejde med kommunen

 1. Højne kvaliteten af overgangen fra sygehus til hjemmet for patienten

 2. Øget samarbejde mellem sygehus, hjemmepleje og patientens egen praktiserende læge

 

Nordjylland som Danmarks førende region i kampen mod stress

 1. Etablering af et regionalt center for stressforebyggelse – Danmarks første


Nordjylland skal være Danmarks grønne region

 1. 89 % af regionens CO2 udledning kommer fra det vi selv køber ind. Klimapåvirkningen skal være en del af beslutningen i fremtidige udbud

 2. Øget fokus på arbejdet med klimatilpasning/oversvømmelser samt forurening af jord og grundvand


Derudover

 1. Det skal være slut med Danmarks længste ventelister på planlagte operationer

 2. Færre konsulenter – flere sygeplejersker

 3. Psykiatri med fokus på terapi frem for piller – vi må finde en anden vej for at imødekomme den akutte mangel på psykiatere

 4. Bedre vilkår for de fødende kvinder

 5. Én samlet indgang til Regionen for patienten, der er faret vild i systemet